Politica de confidențialitate

Over Limit Management S.R.L, cu sediul în Comuna Giroc – Județul Timiș, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.over-limit-management.com, respectă dreptul la viața privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora le asigură o protecție adecvată.

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, Over Limit Management SRL pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact:

 • Sediul la care ne desfășurăm activitatea este situat în Comuna Giroc, strada Gloria 52B, Județul Timiș
 • Mobil: 0725699633 / 0722807843
 • E-mail: office@over-limit-management.com
 • Cod Unic Înregistrare: 42099326
 • Număr de înmatriculare: J35/54/2020

În anul 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Over Limit Management S.R.L aplică o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar  parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucrămva transmitem mai jos informațiile relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care va prelucrăm datele personale, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați și modul în care puteți  exercitati aceste drepturi.

Ce date cu caracter personal utilizăm?

Prelucrăm datele dumneavoastră de contact: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și adresa poștalăDe asemenea, atunci când vizitați site-ul nostru, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea acestuia și despre interacțiunea dumneavoastră cu site-ul www.over-limit-management.com.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale
 • în scopul oferirii de servicii, constând în Consultanță în accesarea fondurilor europene și accesarea fondurilor nerambursabile, Consultanță în administrarea afacerilor,Marketing strategic și marketing digital, Creare de pagini Web;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/formulate de către persoanele interesate/vizate;
 • pentru executarea unui contract la care persoană interesată/vizată este parte;
Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Pentru a va asigura o experiență cât mai personalizată în interacțiunea cu noi, păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioada de maximum cinci ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu www.over-limit-management.com cu excepția cazurilor în care reglementările legale aplicabile impun o perioada mai mare de stocare. Totuși, nu ne angajăm  păstrăm aceste date pentru întreagă perioada menționată mai sus și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră mai devreme.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Polițieinstanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și  urmare a unor cereri justificate, expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveți?

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);
 • dreptul de opoziție (art. 15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
 • dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Începând cu dată de 25 mai 2018, conform Regulamentului General de Protecția Datelor, persoanelor vizate le revin noi drepturi în materia prelucrării datelor personale și asigurării confidențialității acestora.

Pentru o informare corespunzătoare, menționăm că acestea includ dreptul de a solicită operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, va putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Site-ul folosește măsuri de securitate adecvate (SSL Software) pentru protejarea datelor cu caracter personal împotrivă distrugerii accidentale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau folosirii greșite a informațiilor care se află în baza de date.

Vă aducem deasemenea la cunoștință  nici un sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm  va informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea  prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?