Programul Operațional Regional-prioritatea de investiții pentru microîntreprinderi 2.1

Condiții de Eligibilitate în Programul Operațional Regional 2.1

Pentru accesarea programului, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, dintre care, pe cele mai importante le enumărăm mai jos:

 • Sunt SRL-D, SRL, SA, SCM, sau alte societati cooperative si sunt microintreprinderi adica au avut mai putin de 10 salariati si mai putin de 2 milioane de euro cifra de afaceri sau active totale in ultimii doi ani
 • Au o vechime de cel putin un an fiscal
 • Au inregistrat profit din exploatare in ultimul an fiscal
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.
 • Au codul CAEN eligibil
 • Au inregistrat la data depunerii cererii de finantare minim 1 loc  de  munca pe o perioada nedeterminata si il mentin pe o perioada de cel putin 3 ani dupa realizarea investitiei
 • Actionarul/actionarii nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-un alt IMM (SRL, SA sau SRLD) care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Cheltuieli Eligibile in Programul Operational Regional 2.1

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de:

 • Construcție, modernizare și extindere spatii de producție si/sau servicii
 • Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru inclusiv software
 • Aparate și instalații de măsurare și control
 • Instalații și echipamente specifice în scopul obținerii de energie
 • Mijloace de transport tehnologice, macaraleechipamente de obtinere a unei economii de energie
 • Mobilier, aparatura birotică, sisteme de protecție a valorilor umane, materiale și alte active corporale
 • Realizare pagini web și/sau magazin onlinechirii doar pentru spatii care nu au destinatie locativa
 • Echipamente informatice și software
 • Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active
 • Cheltuieli cu activități obligatorii de publicitate și informare
 • Servicii de consultanta
 • In ceea ce priveste TVA-ul, aceasta este eligibila pentru firmele care nu sunt platitoare de TVA.

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?