Programul Digitalizarea IMM- urilor

Condiții de acces la programul Digitalizarea IMM- urilor

Perioada de consultație publică se întinde pentru 30 de zile, începând cu data de 04/10/2022.

Alocarea financiară pentru regiunea de Vest este de 49.752.000 EUR sau 242.078.795 RON.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este cuprinsă intre 20.000 EUR și 30.000 EUR pentru microîntreprinderi, intre 20.000 EUR și 50.000 EUR pentru întreprinderi mici și intre 20.000 EUR și 100.000 EUR pentru întreprinderile mijlocii.

Solicitanții se încadrează în categoria IMM și sunt reglementați conform legii 31/1990. Ei sunt înființați cel târziu la 31.12.2021, având profit operațional >0 pentru exercițiul financiar precedent și nu au avut activitatea suspendată în cursul anului 2022.

Data limită pentru implementarea proiectului este 30.06.2025.

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?