Programul Național de Dezvoltare Rurală-sub-măsura 6.4

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Obiectivele submăsurii 6.4.
  • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
  • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;
Beneficiarii:
  • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
  • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
  • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Activități eligibile:
  • Activități productive (ex. Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton, fabricarea produselor chimice farmaceutice, activități de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricarea construcțiilor metalice, mașini, utilaje și echipamente, fabricarea produselor electrice, electronice, )
  • Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non- agricole: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc)
  • Investiții în infrastructura de primire turistică tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement
  • Furnizarea de servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații de mașini, unelte, obiecte casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii în tehnologia informației și servicii informatice, servicii tehnice, administrative, )
  • Producerea de combustibili din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.
Asistență nerambursabilă acordată:
 
Ajutor financiar acordat
Rata de finanțare
Cadru General
200.000 €
70%
Activități de producție / servicii medicale / sanitar- veterinare și agroturism sau solicitanți fermieri care își diversifică activitatea
200.000 €
90%
In cazul fermelor existente care își diversifică activiatea prin activități non-agricole
200.000 €
90%

 

 

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?