Programul Național de Dezvoltare Rurală-sub-măsura 6.2

Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Categorii de Eligibilitate în Programul Național de Dezvoltare Rurală, sub-măsură 6.2

Pentru accesarea programului, firmele solicitante trebuie să îndeplinească mai multe condiții, dintre care, pe cele mai importante le enumerăm mai jos:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural.
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
 • Societate cu răspundere limitata – SRL și SRL-D,Persoana fizica autorizată, Întreprindere individuala, Întreprindere familială, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acțiuni – SA, Societate în comandită pe acțiuni – SCA, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă de gradul 1, Cooperativă agricolă de grad 1

Condiții de eligibilitate în Programul National de Dezvoltare Rurala, sub-măsura 6.2

 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în mediul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în mediul rural
 • Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui singur cod CAEN
 • Nu sunt eligibili solicitanții ai căror acționari/asociați dețin parți sociale în cadrul altor societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN ca cel propus în planul de afaceri pentru finanțare
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole.

Cheltuieli Eligibile în Programul National de Dezvoltare Rurala, sub-măsura 6.2

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de:

 • Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru
 • capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat
 • Cheltuieli cu achiziția de terenuri – achiziționarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, se acceptata în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Valoarea sprijinului nerambursabil în Programul National de Dezvoltare Rurala, sub-măsura 6.2

 • Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri
 • Sprijinul pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de ajutor de minimis , în două transe, astfel:
 • Tranșa I ‐ 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare
 • Tranșa II ‐ 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Grila Punctaj in Programul National de Dezvoltare Rurala, sub-măsura 6.2

 Pentru aceasta sub‐măsura pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.

 

 

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?