Ultimele informații despre programul Start Up Nation

În ediția din acest an a programului Start Up Nation, vor fi eligibile întreprinderile înființate de persoane fizice cu maximum 3 ani înainte de dată completării și transmiterii online a planului de afaceri și care îndeplinesc, la dată depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiilor de eligibilitate prevăzute în schemă de ajutor de minimis care va fi aprobată.

Important pentru potențialii aplicanți:

În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu vor putea înstrăina părțile sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%;
Înstrăinarea părţilor sociale va fi permisă numai către persoane fizice – investitori individuali-business angels, definiţi conform Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate.

Criteriile de evaluare vor fi:

Domeniul de activitate – în funcție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN (maximum 20 puncte) – punctaj minim pentru comerț, punctaj maxim pentru producție, cercetare-dezvoltare; IT-ul și industriile creative primesc 15 puncte/20.

Inovare (maximum 10 puncte) – față de edițiile anterioare, în acest an vor primi punctaj în cadrul acestui criteriu întreprinderile care la dată depunerii cererii de rambursare (n.r. în implementarea planului de afaceri) „prezintă un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul trebuie să folosească pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor”.

Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 6000 lei.

Criterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile care vor să achiziționeze echipamente și software de cel puțîn 80% din valoarea bugetului.

Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile pentru care asociații nu au mai avut alte societăți.

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii (maximum 5 puncte) – se acordă punctaj pentru minimum 1 loc de muncă permanent cu normă întreagă față de cel obligatoriu (n.r. este obligatorie crearea a cel puțîn un loc de muncă în cadrul programului).

Densitate IMM (maximum 5 puncte) – punctaj maxim pentru localitățile din județele în care IMM/100 locuitori <4 (întreprinderile din București, Ilfov, Cluj, Bihor, Brașov, Timiș, Constanța nu vor primi punctaj la acest criteriu).

Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte) – se acordă punctaj pentru găzduirea unui website al companiei, achiziționarea aplicațiilor de contabilitate, achiziția unui sistem de transmitere online a comenzilor de către clienți, achiziția unei aplicații de facturare electronică.

Criteriu cu privire la eficiența energetică (maximum 10 puncte) – echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.”

Mulțumim fonduri-structurale.ro pentru întreagă masă de informații puse la dispoziție atât de eficient.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Răspunde
1
Aveți nevoie de ajutor?
Scan the code
Over Limit Management
Bună, cum vă putem ajuta?